Yurtdışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınavı 2016

Diyanet İşleri Başkanlığı, çeşitli ülkelerde görevlendirmek üzere sınavla 350 din görevlisi seçecektir. Başvuru Tarihleri: 5 Eylül – 23 Eylül 2016 [wptab name=’ŞARTLAR’] a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak, c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) […]

Diyanet İşleri Başkanlığı, çeşitli ülkelerde görevlendirmek üzere sınavla 350 din görevlisi seçecektir.
Başvuru Tarihleri: 5 Eylül – 23 Eylül 2016

[wptab name=’ŞARTLAR’]

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak,

d) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,

e) 14.02.2005 tarihinden sonra uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak,

f) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak, (Tecilli olmamak)

g) En az iki yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

h) Müracaat tarihinin son günü itibariyle; lisansüstü diploması olanlar, 4 yıllık dinî yükseköğrenim mezunları ve İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, A.Ö.F. İlahiyat Ön Lisans programı mezunları için 5 yıl (657 sayılı DMK’nın 4. maddesine göre sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam hatiplik, müezzin-kayyımlık ve Kur’an kursu öğreticiliğinde geçen süreler dâhil) fiili olarak, (askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariç) görev yapmış olmak,

i) Başvurunun son günü itibariyle fiilen son 3 (üç) yıldır Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak, (Başka kurumdan Başkanlığımıza geçenler için)

j) 2014 yıllında yapılan MBSTS’nin yurtdışı puanından 2015 ya da 2016 yılında yapılan MBSTS’den en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak,

k) Başvuru yapanlar arasından en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen görevli sayısının iki katı aday sınava çağrılacaktır. Puan sıralamasına göre çağrılan son adayın puanı ile aynı puanı almış olan diğer başvuru sahipleri de sınava çağrılacaktır,

l) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat saymanı ve şef kadrolarında görev yapan personelin, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmeleri,

m) (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde yurtdışına gitmeden diğer grup camilere atanmayı kabul etmeleri, Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya /Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: Mustafa ÇELİK Şef Telefon: 0312 295 76 26 | Faks: 0312 286 97 14 www.diyanet.gov.tr | [email protected] – 2 –

n) Başvurunun son gününden itibaren 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursa kursiyer olarak katılmak üzere sınava girmiş veya planlanmış olmamak,

o) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile personel yurtdışında en çok iki kez görevlendirilebilir. Aynı personelin ikinci kez yurtdışında görevlendirilebilmesi için, daha önceki yurtdışı görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurtiçi görevine başlamasından itibaren en az 2 yıl çalışmış olması şarttır,

p) Başkanlığımız bünyesinde Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak,

q) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

r) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

s) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

t) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

[wptab name=’BELGELER’]

a. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

b. Öğrenim durumunu gösterir diploma veya belgelerin birim amirince onaylı fotokopileri,

c. Hizmet sürelerini gösterir tasdikli hizmet belgesi,

d. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesi veya birim amirince onaylı fotokopisi,

e. Askerlik hizmetini yaptıklarına dair beyanı, askerlikten muaf ise muaf olduğunu gösterir belgenin birim amirince onaylı fotokopisi,

f. İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat saymanı ve şef kadrolarında görev yapan personelin, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul ettiklerine dair kayıt esnasında Başkanlığa (Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne) hitaben yazılmış dilekçesi,

g. (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların yurtdışında görevlendirilmeleri halinde diğer grup camilere atanmalarını kabul ettiklerine dair kayıt esnasında kendi müftülüklerine hitaben yazılmış dilekçesi,

h. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

— Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

— Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. Yalnızca (f) ve (h) fıkralarda belirtilen dilekçeler Başkanlığa (Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne) gönderilecektir.

[wptab name=’BAŞVURU’]

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 05.09.2016 – 23.09.2016 tarihleri arasında mesai saati sonuna kadar yapacaklardır,

a) Merkez kuruluşundaki görevliler bağlı bulundukları birimlere,

b) İl ve İlçe Müftülüklerindeki görevliler bağlı bulundukları İl Müftülüklerine,

c) Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezlerindeki görevli ve kursiyerler bağlı bulundukları Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,

d) Yurtdışında kısa süreli görevli olanlar bir yakını aracılığı ile bağlı bulundukları İl Müftülüklerine/ Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuracaklardır,

e) Başvurular ilgili birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.

f) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir,

g) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır,

h) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır,

i) Kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra herhangi bir sebeple sonradan başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,

 1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız6 Yıldız7 Yıldız8 Yıldız9 Yıldız10 Yıldız (15 Kişi oy verdi, 10 üzerinden ortalama puan: 8,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz