Yapı Ruhsatı Alma İşlemleri

27.10.2014, 16:29

Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce verilen izindir. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamına giren bütün yapılar için (27. maddede belirtilen istisna hariç) yapı ruhsatı alınması zorunludur. İnşaatın ilk aşaması olan hafriyat işlemine dahi ruhsat alınmaksızın başlanamaz.

İÇİNDEKİLER
[wptab name=’GEREKLİ BELGELER’]

Yapı Ruhsatı Almak İçin Gerekli Evraklar

Belge Adı

 • Yapı Denetim Belgeleri (Listesi Alttadır.)
 • Şantiye Şefi Belgeleri (Listesi Alttadır)
 • Müteahhit Belgeleri (Listesi Alttadır)
 • Yapı Ruhsatı Almak için dilekçe
 • Çap
 • İmar Durumu
 • Röperli kroki
 • İnsaat istikamet rölevesi
 • Trafo yazısı
 • İtfaiye Onayı
 • Zemin etüt raporu (3tk.)
 • Mimari proje (5 Takım)
 • Statik proje(4 Takım)
 • Elektrik – Mekanik Tesisat proje(2 Takım)
Nerden Alınır
Tapu ve Kadastro
Belediyeler – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Ayrıntılar için TIKLAYIN)

Yapı Denetim Belgeleri

 • YİBF (Yapıya İlişkin Bilgi Formu )
 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
 • Yapı Denetim Proje Kontrol Formu
 • Yapı Denetim İzin Belgesi
 • Yapı Denetim Denetçi evrakları (izin belgesi,imzasirküsü,ikametgah)
 • Yapı denetim kuruluş taahhütnamesi
 • Yapı denetim yetkilisi bilgileri
 • Damga Vergisi Makbuzu

Müteahhit Evrakları

 • İmza Sirküsü
 • İkametgah belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Vergi Levhası
 • Faaliyet Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Müteahhit Yetki Belgesi
  İletişim Bilgileri

Şantiye Şefi Belgeleri

 • İmza Sirküsü
 • İkametgah Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Şantiye Şefi Hizmet Belgesi
 • Şantiye Şefliği Sicil Durum Belgesi
 • Diploma Fotokopisi (Tekniker ise)
 • İletişim Bilgileri
[wptab name=’NASIL ALINIR’]

Ruhsat Öncesi İşlemler

Öncelikle belediyenin ilgili birimine gidilerek arsanın imar durumu öğrenilir. (İmar durumu nasıl öğrenilir TIKLAYIN) İmar durumuyla beraber bir proje ofisine gidilerek gerekli teknik projeler çizdirilir. (Mimari, statik, elektrik, makine) Daha sonra bir yapı denetim firması ile anlaşılarak sözleşme yapılır.

İnşaat Ruhsatı Nasıl Alınır

Yukarıdaki belgelerle beraber belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğüne başvurular. Gerekli harçlar ödendikten sonra ilgili personel başvurunuzu alır. En geç 1 ay içerisinde ruhsat başvurunuz incelenir ve sonuçlar size bildirilir.
[wptab name=’SIKÇA SORULAN SORULAR’] Yapı Ruhsatı Süresi: İnşaat ruhsatı alındıktan sonra 2 yıl içerisinde inşaata başlanmak ve 5 yıl içerisinde tamamlanmak zorundadır. Bu süreler içerisinde tamamlanmayan inşaatlarından inşaat ruhsatlarını yenilemeleri gerekir.Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar
  Subscribe  
Bildir