Yapı Kullanma İzni İşlemleri

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre; yapı tamamlandığında tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımlarının kullanılabilmesi için, yapı ruhsatını veren ilgili idareden izin alınması zorunludur. Yapı kullanma iznini veren idare; belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki yerlerde belediyeler, diğer alanlarda valiliklerdir.

Yapı Kullanma İzni Almak İçin Gerekli Belgeler

  • Başvuru sahibinin dilekçesi veya idare tarafından hazırlanmış matbu form
  • Yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında sakınca olmadığına dair yapı denetim raporu

Yukarıdaki belgelerin idarelere sunulması yeterlidir fakat birçok belediye hakkı olmadığı halde aşağıdaki belgeleri de istemektedir. İmar yönetmeliğine göre yukarıdaki belgeler dışındaki belgeleri belediye kendi temin etmekle yükümlüdür.

  • Fenni Mesullük Taahhütnamesi
  • Kat İrtifak Listesi
  • SSK dan alınacak ilişiksizlik Belgesi
  • Sıhhi tesisat ve elektrik tesisat raporları
  • Türk Telekomunikasyon A.Ş. Rapor
  • İnşaat ruhsatında var ise sığınak, asansör, yangın tesisat raporları
  • Binanın cephelerinden alınmış 13×15 cm ebadında fotoğraflar

Yapı Kullanma İzni Nasıl Alınır?

Yapı kullanma izni, ruhsat sahibinin bir dilekçeyle başvurusu üzerine yapının mevzuata uygun bulunması halinde, 30 gün içinde düzenlenir. Aksi halde, eksikliklerinin tamamlanarak yapının mevzuata uygun hale getirilmesi istenir. Eksikliklerin tamamlanmasından sonra, aynı süreç izlenerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenip, yapı kullanma izni verilir. Yapı kullanma izin belgesinin birer örneği, mal sahibi ve/veya sahiplerine, yapının müteahhidine, proje müelliflerine ve fenni mesullere verilir.

Halil İbrahim Garbetoğlu

Halil İbrahim Garbetoğlu

İnşaat Mühendisi , Garbetoğlu Mimarlık Mühendislik
#Statik Proje#İmar#Php#Html5#CSS3#Outdoor Sporları#Boks

Hayatın kısa bir özeti.
Halil İbrahim Garbetoğlu

Yazarın Son Yazıları Halil İbrahim Garbetoğlu (Hepsini Gör)1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız6 Yıldız7 Yıldız8 Yıldız9 Yıldız10 Yıldız (34 Kişi oy verdi, 10 üzerinden ortalama puan: 9,40. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
wpDiscuz