Vekalet İşlemleri

Bu makalede 1512 sayılı Noterlik Kanuna göre vekalet işlemleri, vekalet çeşitleri ve vekalet için gerekli belgeler detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

Vekalet İşlemleri

Vekalet için Gerekli Belgeler

Noterde vekalet verebilmek için aşağıdaki belgeleri hazır bulundurmanız gerekmektedir.

  • Vekalet verecek olan kişinin nüfus cüzdanı ve TC Kimlik Numarası
  • Vekalet verilecek olan kişinin adı, soyadı ve kimlik numarası
  • Tapu bilgileri (Gayrimenkul ile ilgili işlemlerde)
  • Ruhsat bilgileri (Araç satışı ile ilgili işlemlerde)
  • 2 adet fotoğraf

Vekalet İşlemleri

Vekalet verecek olan kişi yukarıda yazılı evraklarla noterlik bürosuna giderek işlemleri başlatabilir. Vekalet verirken dikkat edilmesi gereken en önemli konu genel vekalet adı altında bir vekalet türü yoktur. Vekalet vereceğiniz kişiyi yetkilendirmek istediğiniz konular tek tek açık bir şekilde yazılmak durumundadır. Örneğin bir gayrimenkulun satışı için birini yetkilendirmek istiyorsanız tapu bilgileri açık bir şekilde belirtilmelidir.

Yatalak hastaya vekalet verme:

Yatalak durumda olan notere gidemeyecek olan hastalar için noterin eve gelme durumu olabilmektedir. Her noter bu hizmeti vermek zorundadır. Ancak bu hizmet noterlik hizmetinden ayrı olarak ücrete tabidir.

Başka ildeki birine vekalet verme: 

Vekalet vereceğiniz kişi ile farklı yerlerdeyseniz, vekaleti verecek olduğunuz kişi nüfus cüzdanı fotokopisini bilgisayardan taratıp size mail olarak gönderir. Siz de bu maildeki nüfus cüzdanı fotokopisini bilgisayardan yazdırırsınız. Elinizdeki bu nüfüs cüzdanı fotokopisi ve sizin kimliğiniz ile beraber notere giderseniz vekalet verecek olduğunuz kişi olmadan da vekalet çıkartabilirsiniz. Daha sonra çıkardığınız vekaleti posta yolu ile vekalet verdiğiniz kişiye gönderirsiniz.

Askerde vekalet verme:

Silah altında bulunan er ve erbaşlar askerden izin alamadığı takdirde evrakları noterde hazırlanır, ücreti karşılığında noter katibi nizamiyeye giderek kişinin imzasını alarak vekalet işlemlerini tamamlar.

Vekaletin iptali

Vekaletin iptali yalnızca azilname düzenleterek mümkündür. Bunun için notere giderek vekaleti iptal etmek istediğinizi beyan ediyorsunuz ve gerekli işlemleri başlatıyorsunuz.

Noterde vekalet işlemleri noter harçlarına tabidir. Güncel noter vekalet ücretleri için buradan bilgi alabilirsiniz.

Vekalet Çeşitleri

Noter Tapu Vekaleti: 

Tapuda gayrimenkul veya taşınmaz alım satımı gibi konularda vekalet verirken yetki verilecek gayrimenkul veya taşınmazın bilgileri vekalette açık bir şekilde belirtilmelidir.  Eğer vekalet süreli verilecekse de yine belirtilmelidir.

Noter Diploma Vekaleti: 

Diplomanızın alınacak olduğu okulun adı vekalette mutlaka belirtilmelidir.

Noter Araç Satış Vekaleti:

Araç alım satımı ile ilgili bir konuda vekalet verirken, yetkilendirdiğiniz kişiyi yalnızca tek bir araç alım satımı için mi yoksa süresiz olarak bütün araçların alım satımı için mi yetkilendirdiğinizi mutlaka belirtmelisiniz.

Noterden Avukata Vekalet Verme:

 Yetkilendirmek istediğiniz bütün konuları açık bir şekilde vekalete yazdırılmalı, verilen yetkilerin kötüye kullanılabileceğini de göz önünde bulundurarak dikkatli olmalısınız. Örneğin Ahzu kabız yetkisi verdiğiniz bir avukatın icra daireleri ve mahkeme kalemlerinde bulunan parayı çekebileceğinizi bilmelisiniz. Ahzu kabız yetkisi hakkında detaylı bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Vekalet ücreti ile ilgili sorularınız noter katibi olan yöneticimiz tarafından cevaplanacaktır.

Kimler Neler Demiş?

311 Yorum - "Vekalet İşlemleri"

Bildir
avatar
1 2 3 22
wpDiscuz