logo
Ziyaretçi

Yazı Özeti

İÇİNDEKİLER

[baglanti]

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı halk eğitim merkezlerinde çalışan ve “Örgün ve Yaygın eğitim kurumlarında ve hizmetiçi yetiştirme kurs ve seminerlerinde görevlendirilen” personele Usta Öğretici denir. Usta Öğreticiler; Yüksek öğretim kurumlarının okul öncesi eğitimi öğretmenliği bölümünden mezun olanlar, okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilebilir. Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapacak usta öğreticiler ise; beceri öğretimi ve uygulamalarında, iş ve teknik eğitim, seçmeli dersler ve branşlarındaki atölye ve meslek derslerinin okutulmasında görevlendirilirler. Usta öğreticilerin görev, yetki ve sorumlulukları, okulun imkân ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ilgili mevzuat doğrultusunda kurum müdürü tarafından tespit edilir ve kendilerine yazılı olarak bildirilir.

USTA ÖĞRETİCi OLMA ŞARTLARI

Genel Şartlar

 • 1 – Türk vatandaşı olmak. (Yabancı uyruklu uzmanlar Bakanlar Kurulu Kararı ile görevlendirilebilirler.)
 • 2 – 18 yaşından küçük olmamak.
 • 3 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.)
 • 4 – Eylemli askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • 5 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

Ancak, özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus kurumlarda görev alacak kişi özürlü ise bu şart aranmayabilir.

Özel Şartlar

 • En az ilkokul mezunu olması,
 • İlkokul ve ortaokul mezunlarının ustalık alanlarında en az 11 yıl, orta dereceli okulların ikinci devresinden veya yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanların da en az 4 yıl ustalık alanlarında başarılı bir şekilde çalışmış olduklarını belgelendirmeleri, Ancak, özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus kurumlarda görev alacak kişi özürlü ise süre şartı aranmayabilir.
 • 3 üncü maddenin (b) fıkrasının (3) ve (4) bentlerindeki şartları yerine getirmeleri gerekir.
 • Mesleki ve Teknik Öğretim ve Örgün Eğitim Kurumlarında görevlendirilecek usta öğreticilerin en az meslek lisesi veya dengi okul mezunu olması gerekir. Ancak, istisnai hallerde bakanlıktan izin almak şartıyla ilkokul mezunu usta öğreticilere de görev verilebilir.

Usta öğretici olabilmek için yukarıdaki şartları taşıyor olmanız gerekmektedir.

USTA ÖĞRETİCİ NASIL OLUNUR?

Usta Öğretici olabilmek için aşağıdaki belgeler ve başvuru formu ile beraber yakınınızdaki bir halk eğitim merkezine başvuru yapmanız gerekmektedir.

 • Usta Öğretici Başvuru Formu (Form için TIKLAYIN)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Öğrenim Belgesi Fotokopisi *(Diploma, çıkış belgesi, tasdikname)
 • Branşında yeterli olduğuna dair belge * (usta öğreticilik-ustalık-kalfalık-seminer belgesi)*
 • Bir adet Fotoğraf *
 • Sağlık Raporu (Göreve Başlarken)
 • Banka Hesap Numarası (Göreve Başlarken)
 • Çalışmışlık Belgesi ** (Kurumumuzda daha önce görev yapmamış olanlar)

NOT: * Evraklar eksiksiz olarak dilekçeye eklenerek, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne telli dosya ile teslim edilecektir.

  Kimler Neler Demiş?

  İlk Yorum Hakkı Senin!

  Bildir
  wpDiscuz