Tevhid İşlemleri

15.11.2014, 15:16

Tevhit işlemleri tapuda yapılan bir birleştirmedir. Ayrı malların birleştirilmesi ile yapılan tapuda tevhit işlemi tek bir kişinin sahip olduğu ayrı mallar için yapılmakta olduğu gibi, daha fazla sayıda kişiye ait kayıtlı mallarda birleştirilerek tapuda tevhit işlemleri yapılabilmektedir.

Bir malın başka bir malla birleştirilmesi için o malların üzerinde hiçbir rehin, haciz, icra veya ipotek durumunun olmaması gerekir. Tevhit işlemlerinde taşınmaz malların her biri için kanunla belirtilen miktarda harçlar ödenmelidir. Belediyeler tarafından belirlenen emlak fiyatlarının en alt sınır olarak değerlendirilmediği taşınmaz malların normal fiyatları üzeninden tevhit harçları hesap edilmektedir. Beyan edilen her bir taşınmaz malın belediye alt sınırını aşmayacak şekilde normal değeri üzerinden Binde 11,4 değerlerinde tapu ifraz harcı adı altında harç ücretleri talep edilmekte ve tevhit işlemlerinin yapılması için ödemenin yapılması gerekmektedir.

Tapuda tevhit işlemleri nasıl yapılır?

Tevhit işlemleri tapu kayıtlarında yer alan birden fazla küçük, orta veya daha büyük alanlarda arsaların tek bir parsel ile birleştirilmesi işlemleridir. Tapu tevhit işlemleri için öncelikle tapuların kayıt olduğu en yakın tapu kadastro şube, bölge veya il müdürlüğüne gidilmelidir.

Başvuru yapılıktan sonra tapu kadastro yetkilileri arsanın bulunduğu belediye veya il idare kurulu ile iletişime geçerek görüşmeler yapmaktadır.

Belediyeler veya il idare kurulları onay verirse kazanılan hakla birlikte yeniden tapu sicil müdürlüğüne başvuru hakkı doğacaktır.

Başvuru ile birlikte yatırılan Binde 11,4 tapu tevhit harcı ile birlikte bazı belgeler tapu sicil müdürlüğüne sunulmalıdır.

Tevhit işlemlerinde gerekli belgeler

Taşınmaz her bir arsa ve malın belediye veya il idare kurulu tarafından taşınabilir görüşünün verildiği onaylı ıslak imzalı ve kaşeli belge

Kadastro müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 3 nüsha hazırlanan birleştirme dosyaları, Tescil bildirim kâğıtları ve Temsilcinin Vesikalık resmi
Birleştirme talebi olan kişinin veya kişiye noter onaylı vekâlet eden vekilin TC kimlik belgesi veya TC ‘ ne ait pasaportt

Eğer taşınmaz mallardan bir tanesi bina veya yapı ise mutlaka deprem sigortası bulunmalıdır.

Tevhit işlemlerinde taşınmazların sahibi TC vatandaşı olmayıp yabancı uyruklu ve oturum izni olan bir kişi ise aynı işlemleri yine yapabilmektedir. Ayrıca taşınmaz mallar üzerinde miraslıların hakkı var ise tüm miras sahiplerinin rızası beyanı ıslak imzalı kâğıtlarla birlikte sunularak her biri ayrı taşınmaz arsa veya binalar tek bir parsel haline getirilebilmektedir. Ancak burada herkesin rızası gereklidir.

Tevhit işlemlerinde parsel sayısının ve büyüklüğünü önemi olmayıp sadece 1’ den fazla taşınmaz olmalıdır. Taşınmazların hepsinin arsa veya hepsinin bina ve yapı olması söz konusu değildir. Taşınmazlardan birinin bina veya yapı ve diğerlerinin arsa olabileceği gibi, birinin arsa diğerlerinin de bina veya yapı olması kanuna uygundur ve tevhit işlemleri yapılır.Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar
  Subscribe  
Bildir