Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Mülakat Soruları

19.09.2016, 20:29

MEB’in atayacağı 5.000 sözleşmeli personel ilanı için binlerce öğretmen, 26 Eylül – 28 Eylül tarihleri arasında sözlü mülakata katılacak. Öğretmenlere mülakatta yardımı dokunacak öğretmenlik mülakat soruları:

[wptab name=’SORULAR’]

ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SORULARI 2016

1- Formal eğitim getirdiği yararlar neler?
2- Kalem kağıdın yerini teknolojik aletler alsa ne gibi değişim olurdu?
3- Yaygın eğitimin önemi
4- Teknolojinin eğitimde olumsuz olduğu tezini nasıl çürütürsünüz
5- Eba ve Fatih projelerinin amacı açılımları
6- tevhiditedrisat
7- Geliri yüksek öğrenci ve düşük öğrenci arasındaki fark eğitime nasıl yansır
8- Ausubel kimdir
9- Internet kullanımının öğrenciler için yararı
10- Hazır bulunuşluk ve kaygının öğrenciye, eğitime etkisi
11- Eğitim süreci nedir, Anlatınız?
12- Resmi yazı tebliğ süresi kaç gün?
13- Öğrencilerin teknoloji sayesinde Internet üzerinden edindiği bilgiler ne kadar güvenilirdir?
14- 15b yaş üstü yaygın eğitimle ilgili yapılması gerekenler neler? -.
15- Sürekli okuduğunuz takip ettiğiniz yazar var mı?
16- Biyolojik olarak aklın önemi nedir?
17- Sosyal medya ağı kuracak olsanız orada neler paylaşırsınız?
18- Yapılandırılmalı eğitim nedir?
19- Halk eğitimin tanımı ve bünyesinde açılan kurslarla ilgili bilgi?
20- Eğitimde kültür sürecini açıklayın.
21- Eğitimde teknoloji kullanırken çocuklara nasıl yararlanılmasını anlatırsınız?
22- Çocukları boş zamanlarında hangi sosyal yayınlara yönlendirirsiniz?
23- Sınırsız bütçe verilirse sınıfta teknolojik ne yaparsınız?
24- Örgün eğitim nedir, kısaca açıklayınız.
25- İnternet kullanımının faydaları ve zararları nelerdir?
26- jnsanın toplumlaşmasının eğitime katkısı nedir?
27- EBA’ dan nasıl yararlanıyorsunuz?
28- Eğitim teknolojilerin dersler Için yararı
29- Bilgisayar destekli eğitim olsa öğretmen seçerken nasıl kriterler belirlerdiniz?
30- Kazanım kavrama testleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
31- Eğitimde kalıcı davranışlar olması için neler yapılabilir?
32- İnternette ödev veren öğretmenin dikkat etmesi gereken şeyler

[wptab name=’KRİTERLER’]

SÖZLÜ MÜLAKAT KRİTERLERİ

I- BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ (%25)

Konu ile ilgili anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapar.

Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir.

Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.

Konu hakkında açıklama yaparken kendinden emin, anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder.

Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarına uyar.

II- İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ (%25)

Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır.

Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar. Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir.

Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.

Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir.

III- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI (%25)

Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.

Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.

Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder.

Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verebilir.

Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır.

IV- TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ (%25)

Temsil ettiği kuruma/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur.

Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.

Baskıcı ve ısrarcı davranmadan, iddialı, kendinden emin ve içtenlikle konuşabilmektedir.

Konuyu kendine özgü fikirlerle açıklayabilmekte, yorum yapabilmektedir.

Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanır.Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar
  Subscribe  
Bildir