Silah Ruhsatı Alma İşlemleri

Silah Ruhsatı Alma İşlemleri; Silah ruhsatı nasıl alınır, silah ruhsatı almak için gerekli belgeler nelerdir ve kimler silah ruhsatı alabilir, silah ruhsatı alabilmek için gerekli şartlar ve bilmeniz gerekenler. Detaylar haberin devamında …

Silah Ruhsatı Alma İşlemleri

Silah Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler

Bulundurma Ruhsatı

 • Nüfus Cüzdanının Aslı ve Fotokopisi
 • Sabıka Kaydı
 • Sağlık Raporu
 • İkametgah Belgesi
 • Valiliğe hitaben yazılmış başvuru dilekçesi
 • 5 adet vesikalık fotoğraf
 • Silah Ruhsat İstek Formu (Başvuru yapılan emniyet müdürlüklerinden verilecektir.)

Taşıma Ruhsatı

 • Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahı nereden alacağı belirtilecektir)
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • (4) adet renkli fotoğraf
 • Silah ruhsatı istek formu (Müracaat esnasından Şube Müdürlüğümüzce verilecektir)
 • Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı
 • Sağlık Kurulu Raporu
 • Yaptığı işle ilgili belge

Silah Ruhsatı Alma Şartları

Bulundurma Ruhsatı

 • Adli Sicil Kaydı Temiz Olmak
 • 21 yaşından büyük olmak
 • Sağlık kurulundan olumlu rapor almak

Taşıma Ruhsatı

 • Fahri Temsilciler
 • Basın Mensupları
 • Kuyumcu ve Sarraflar
 • Patlayıcı Maddeleri Satın Alma ve Satış Ruhsatı, Patlayıcı Madde Deposu, Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi ve Ruhsatlı Silah Tamirhanesi Sahipleri
 • Banka Müdürleri
 • Pilotlar
 • Bakanlıkça Her Yıl Belirlenen Yıllık Satış Tutarı Uygun Olanlar (Ciro)
 • Arazi Sahipleri
 • Sürü Sahipleri
 • Müteahhitler
 • Akaryakıt İstasyon Sahipleri
 • Akaryakıt İstasyon Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlar
 • Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlar
 • Poligon Sahipleri
 • Müze ve Anıtları Koruyan Bekçiler
 • Arıcılık Yapanlar
 • Patlayıcı Madde Depolarının Korunması ile Görevli Bekçiler
 • Daha Önce Valilik Yapmış Olanlar ile Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında Görev Yapmış Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına Dahil Diğer Görevliler, Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları ile Bu Sınıftan Sayılanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına Dahil Kadrolar ile MİT Hizmetlerinde Çalışmış Olanların, Asli Memur Statüsünü Kazanmış Olup, İhraç ve Benzeri Sebepler Dışında Tamamen Kendi İsteği ile Kurumlarından Ayrılanlar
 • Dövize İlişkin İşlem Yapanlar
 • Avukatlar / Noterler
 • Oda, Birlik, Federasyon ve Konfederasyonların Yönetim Kurul Başkan ve Üyeleri ile Meclis Üyeleri
 • En Az Bir Dönem Köy Veya Mahalle Muhtarlığı Yapmış Olanlar
 • En Az Bir Dönem Belediye Başkanlığı Veya İl Genel Meclis Üyeliği Yapmış Olanlar

Yukarıdaki kriterleri sağlamayanlar taşıma ruhsatı alamaz.

Taşıma ya da bulundurma ruhsatı almak isteyenler öncelikle yukarıda yazılı gerekli belgeleri temin ederek ikamet ettiği yere göre valilik ya da kaymakamlığa bir dilekçe ile beraber başvurur.

Yapılan başvuru olumlu çıkarsa valinin onayı ile başvuru sahibine silah satın alma belgesi verilecektir.
Silah satın alma belgesi ile beraber MKEK’den bir tabanca seçerek satın alırsınız.
Tabanca satın alındıktan sonra 30 gün içerisinde ruhsata işletilmelidir.

İlgili Bağlantılar

Kimler Neler Demiş?

13 Yorum - "Silah Ruhsatı Alma İşlemleri"

Bildir
avatar