logo
Ziyaretçi

Yazı Özeti

Bülent Ecevit Üniversitesi 11 Akademik Personel Alım İlanı detayları aşağıdadır.
Son başvuru tarihi: 18 Ekim 2016

[wptab name=’ALINACAK PERSONEL’]
ÜnvanıAdetAranan Nitelikler
Akademik Personel32—-
[wptab name=’AÇIKLAMA’]

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları; Bölüm ve Anabilim Dalını belirten dilekçelerine, ekleyecekleri, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) takım dosya halinde vereceklerdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı, doçent adayları (4) dört takım halinde vereceklerdir.

 • Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
 • Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • NKU.Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların, Özgeçmiş ve yayınlarını ve diğer akademik çalışmalarını puanlama formu formatına http://personel.nku.edu.tr adresinde yer alan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinden ulaşılabilir.

 

BİRİMBÖLÜMABDKADRO UNVANIKADRO DER.ADETKOŞULLARI
Fen Edebiyat FakültesiKimyaOrganik KimyaProf. Dr.11Organik Kimya alanında çalışmalar yapmış olmak
Ziraat FakültesiBiyosistemMühendisliğiTarımsal Makine SistemleriProf. Dr.11Hayvancılıkta mekanizasyon üzerine çalışmalar yapmış olmak
Ziraat FakültesiBiyosistemMühendisliğiTarımsal Makine SistemleriProf. Dr.11Toprak işleme ve doğrudan ekim mekanizasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat FakültesiGıda MühendisliğiGıda TeknolojisiProf.Dr.11Süt teknolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiKimyaFizikokimyaDoçent11Kuantum kimyası ve heterojen fotokataliz konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerUluslararası İlişkilerDoçent11Siyasi Tarih alanında doçentlik unvanına sahip olmak, Ortadoğu ve Suriye konularında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeÜretim Yönetimi ve PazarlamaDoçent11Pazarlama alanında doçentlik unvanına sahip olmak, pazarlama kültürü ve tüketim değerleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat FakültesiZootekniBiyometri ve GenetikDoçent11Genetik çeşitlilik ve yerli gen kaynaklarının korunması konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent11Alt ekstremite deformitelerinin düzeltilmesi ve ekstremite uzatılması üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriDermatolojiDoçent11Dermoskopi ve konfokal mikroskopi konularında çalışma yapmış olmak.
Veteriner FakültesiZootekni ve Hayvan BeslemeVetenerlik GenetiğiDoçent11Kanatlı hayvanlarda genetik parametreler ve seleksiyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Y.O.Beslenme ve DiyetetikBeslenme ve DiyetetikDoçent11Beslenme ve Diyetetik veya Tıbbi Genetik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliyeMaliyeDoçent11Bölgesel Kalkınma, Finansal Kalkınma ve Doğrudan Dış Yatırımlar konularında çalışma yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiCoğrafyaBeşeri ve İktisadi CoğrafyaDoçent11Beşeri ve İktisadi Coğrafya veya Coğrafya Eğitimi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Türkiye de HidroelektronikSantralleri üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat FakültesiGıda MühendisliğiGıda TeknolojisiYrd. Doç. Dr.21Aromatik bitkilerin antifungal özellikleri üzerine çalışma yapmış olmak.
Ziraat FakültesiBitki KorumaEntomolojiYrd. Doç. Dr.41Trakya Bölgesinde Tingidae türleri, üzerine çalışma yapmış olmak.
Çorlu Müh. Fak.Biyomedikal Müh.BiyomalzemeYrd. Doç. Dr.51Nanopartiküller ile hücre etkileşimleri konusunda çalışma yapmış olmak.
Çorlu Müh. Fak.Tekstil Müh.Tekstil BilimleriYrd. Doç. Dr.51Piezoelektrik polimerler ve tekstilde kullanımıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiFransız Dili ve EdebiyatıFransız Dili ve EdebiyatıYrd. Doç. Dr.51Çağdaş Fransız romanı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliyeMaliyeYrd. Doç. Dr.51Maliye alanında doktora yapmış, arge teşvikleri ve mikro krediler üzerine çalışma yapmış olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriNöroşirurjiYrd. Doç. Dr.41Epilepsi cerrahisi ve endoskopik kafa tabanı cerrahisi konusunda deneyim sahibi olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiYrd. Doç. Dr.41Femur başı epifiz kayması ve minimal invazif kalça total proteziüzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiYrd. Doç. Dr.41Mesane kanserinde gen ekspresyonu üzerine çalışmış, Laparoskopikcerrahilerle ilgili yurtdışı deneyimine sahip olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıYrd. Doç. Dr.41Hipotalamus-hipofiz-adrenal aks hormonları ve tükürük kortizolüüzerine çalışmalar yapmış olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıYrd. Doç. Dr.41Hipertansiyon hastaları ile ilgili çalışma yapmış ve diyaliz sertifikası sahibi olmak.
Veteriner FakültesiTemel BilimlerVeterinerlik BiyokimyasıYrd. Doç. Dr.51Veteriner Fakültesi mezunu olmak, diyabet üzerine çalışma yapmış olmak.
İlahiyat FakültesiFelsefe ve Din BilimleriDin BilimleriYrd. Doç. Dr.51Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında, Din Eğitimi alanında Doktora Yapmış Olmak, Kaynaştırma eğitimi uygulamaları ve İnanç Öğretiminde Esbâb-ı Nüzul konularında çalışma yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesiİslam Tarihi ve Sanatlarıİslam TarihiYrd. Doç. Dr.51İslam Tarihi Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak, MerînîlerDönemi ve Endülüs Tarihi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Y.OHemşirelikHemşirelikYrd. Doç. Dr.51Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim dalında Doktora yapmış olmak.Adölesanlarda dijital oyun bağımlılığı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Y.O.Acil Yardım ve Afet YönetimiAcil Yardım ve Afet YönetimiYrd. Doç. Dr.51Acil Tıp uzmanlığına sahip olmak. Pediatrik acil konusunda deneyim sahibi olmak
Fen Edebiyat FakültesiAlman Dili ve EdebiyatıAlman Dili ve EdebiyatıYrd. Doç. Dr.41Almanca Dil Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiDoğu Dilleri ve EdebiyatlarıJapon Dili ve EdebiyatıYrd. Doç. Dr.51Japon Dili ve Kültürü veya Japon Dili ve Edebiyatı alanında Doktora yapmış olmak.

 

  Kimler Neler Demiş?

  İlk Yorum Hakkı Senin!

  Bildir
  wpDiscuz