Namık Kemal Üniversitesi 32 Akademik Personel Alım İlanı

03.10.2016, 09:13

Bülent Ecevit Üniversitesi 11 Akademik Personel Alım İlanı detayları aşağıdadır. Son başvuru tarihi: 18 Ekim 2016 [wptab name=’ALINACAK PERSONEL’] Ünvanı Adet Aranan Nitelikler Akademik Personel 32 —- [wptab name=’AÇIKLAMA’] Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine […]

Bülent Ecevit Üniversitesi 11 Akademik Personel Alım İlanı detayları aşağıdadır.
Son başvuru tarihi: 18 Ekim 2016

[wptab name=’ALINACAK PERSONEL’]
Ünvanı Adet Aranan Nitelikler
Akademik Personel 32 —-
[wptab name=’AÇIKLAMA’]

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları; Bölüm ve Anabilim Dalını belirten dilekçelerine, ekleyecekleri, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) takım dosya halinde vereceklerdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı, doçent adayları (4) dört takım halinde vereceklerdir.

  • Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
  • Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
  • NKU.Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların, Özgeçmiş ve yayınlarını ve diğer akademik çalışmalarını puanlama formu formatına http://personel.nku.edu.tr adresinde yer alan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinden ulaşılabilir.

 

BİRİM BÖLÜM ABD KADRO UNVANI KADRO DER. ADET KOŞULLARI
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Organik Kimya Prof. Dr. 1 1 Organik Kimya alanında çalışmalar yapmış olmak
Ziraat Fakültesi BiyosistemMühendisliği Tarımsal Makine Sistemleri Prof. Dr. 1 1 Hayvancılıkta mekanizasyon üzerine çalışmalar yapmış olmak
Ziraat Fakültesi BiyosistemMühendisliği Tarımsal Makine Sistemleri Prof. Dr. 1 1 Toprak işleme ve doğrudan ekim mekanizasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi Prof.Dr. 1 1 Süt teknolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Fizikokimya Doçent 1 1 Kuantum kimyası ve heterojen fotokataliz konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Doçent 1 1 Siyasi Tarih alanında doçentlik unvanına sahip olmak, Ortadoğu ve Suriye konularında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1 1 Pazarlama alanında doçentlik unvanına sahip olmak, pazarlama kültürü ve tüketim değerleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Zootekni Biyometri ve Genetik Doçent 1 1 Genetik çeşitlilik ve yerli gen kaynaklarının korunması konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 1 Alt ekstremite deformitelerinin düzeltilmesi ve ekstremite uzatılması üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Dermatoloji Doçent 1 1 Dermoskopi ve konfokal mikroskopi konularında çalışma yapmış olmak.
Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Vetenerlik Genetiği Doçent 1 1 Kanatlı hayvanlarda genetik parametreler ve seleksiyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Y.O. Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Doçent 1 1 Beslenme ve Diyetetik veya Tıbbi Genetik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Maliye Doçent 1 1 Bölgesel Kalkınma, Finansal Kalkınma ve Doğrudan Dış Yatırımlar konularında çalışma yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Beşeri ve İktisadi Coğrafya Doçent 1 1 Beşeri ve İktisadi Coğrafya veya Coğrafya Eğitimi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Türkiye de HidroelektronikSantralleri üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi Yrd. Doç. Dr. 2 1 Aromatik bitkilerin antifungal özellikleri üzerine çalışma yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Entomoloji Yrd. Doç. Dr. 4 1 Trakya Bölgesinde Tingidae türleri, üzerine çalışma yapmış olmak.
Çorlu Müh. Fak. Biyomedikal Müh. Biyomalzeme Yrd. Doç. Dr. 5 1 Nanopartiküller ile hücre etkileşimleri konusunda çalışma yapmış olmak.
Çorlu Müh. Fak. Tekstil Müh. Tekstil Bilimleri Yrd. Doç. Dr. 5 1 Piezoelektrik polimerler ve tekstilde kullanımıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Fransız Dili ve Edebiyatı Yrd. Doç. Dr. 5 1 Çağdaş Fransız romanı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Maliye Yrd. Doç. Dr. 5 1 Maliye alanında doktora yapmış, arge teşvikleri ve mikro krediler üzerine çalışma yapmış olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Nöroşirurji Yrd. Doç. Dr. 4 1 Epilepsi cerrahisi ve endoskopik kafa tabanı cerrahisi konusunda deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Yrd. Doç. Dr. 4 1 Femur başı epifiz kayması ve minimal invazif kalça total proteziüzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Yrd. Doç. Dr. 4 1 Mesane kanserinde gen ekspresyonu üzerine çalışmış, Laparoskopikcerrahilerle ilgili yurtdışı deneyimine sahip olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yrd. Doç. Dr. 4 1 Hipotalamus-hipofiz-adrenal aks hormonları ve tükürük kortizolüüzerine çalışmalar yapmış olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yrd. Doç. Dr. 4 1 Hipertansiyon hastaları ile ilgili çalışma yapmış ve diyaliz sertifikası sahibi olmak.
Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Veterinerlik Biyokimyası Yrd. Doç. Dr. 5 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak, diyabet üzerine çalışma yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Yrd. Doç. Dr. 5 1 Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında, Din Eğitimi alanında Doktora Yapmış Olmak, Kaynaştırma eğitimi uygulamaları ve İnanç Öğretiminde Esbâb-ı Nüzul konularında çalışma yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi Yrd. Doç. Dr. 5 1 İslam Tarihi Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak, MerînîlerDönemi ve Endülüs Tarihi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Y.O Hemşirelik Hemşirelik Yrd. Doç. Dr. 5 1 Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim dalında Doktora yapmış olmak.Adölesanlarda dijital oyun bağımlılığı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Y.O. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Yrd. Doç. Dr. 5 1 Acil Tıp uzmanlığına sahip olmak. Pediatrik acil konusunda deneyim sahibi olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Alman Dili ve Edebiyatı Yrd. Doç. Dr. 4 1 Almanca Dil Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Japon Dili ve Edebiyatı Yrd. Doç. Dr. 5 1 Japon Dili ve Kültürü veya Japon Dili ve Edebiyatı alanında Doktora yapmış olmak.

 Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar
  Subscribe  
Bildir