MEB 5000 Sözleşmeli Öğretmen Alım İlanı

06.09.2016, 23:27

Milli Eğitim Bakanlığı; Dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde görev yapan eğitim personelinden 5000 sözleşmeli öğretmen atayacak. Açılan pozisyonlar, başvuru tarihleri ve atamaya ilişkin iş ve işlemler. Acele edin son başvuru tarihi 9 Eylül.

MEB Dershane Öğretmenleri için 5000 Sözleşmeli Öğretmen Alım İlanı detayları aşağıdadır.

[wptab name=’ALINACAK PERSONEL’]
Ünvanı Adet Aranan Nitelikler
Öğretmen 5000 Dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde görev yapan eğitim personeli
[wptab name=’ŞARTLAR’]

Dershane Öğretmenleri İçin Atama Başvuru Şartları

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/03/2014 tarihi itibarıyla yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri personel olarak çalışmakta olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri personel olarak sigorta primi ödenmiş çalışma süresi, 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az toplam altı yıl (2160 gün) olmak (Altı yılın hesabında yalnızca dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde çalışılan sürelerin toplamı esas alınacak, bunun dışındaki hiçbir durum dikkate alınmayacaktır.),

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi

Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

KPSS’ye girmiş olma şartı aranmayacaktır.

[wptab name=’BAŞVURU’] SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI
2.1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda (http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden) alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecektir. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Başvuru takvimi Ek 4’te belirtilmiştir.

Başvurular, adayların en son görev yaptıkları dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin Elektronik Başvuru Formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla en son görev yaptıkları dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.

Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.

Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, başvurunun yapıldığı gün ya da -başvurunun son gününe rastlayan gün hariç- bir sonraki gün mesai saatleri içinde onaylanacaktır.

Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.

Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler, bu durumu belirten bir dilekçe ile il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacak; bu iddialar il millî eğitim müdürlüklerince İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Daire Başkanlığı) faks (0 312 418 03 81) ya da e-posta yoluyla bildirilecektir.

Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz sayılacak; varsa yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.

Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamalara yönelik açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı yazısı gereğince Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Selçuk Üniversitesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının Çocuk Gelişimi Öğretmenliğine atanma yönündeki başvuruları onaylanmayacaktır.

2016 yılı KPSSP10 puanı üzerinden sözleşmeli öğretmen atamasına başvuruda bulunanlardan sözlü sınava katılanlar ile KPSSP121 puanı üzerinden yapılan sözleşmeli öğretmen atamasına başvuruda bulunanlar, bu duyuru kapsamında başvuru yapamayacaktır.

Daha önce Bakanlık Makamının 30.06.2015 tarihli ve 36182 sayılı Onayı doğrultusunda dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde görev yapan eğitim personelinden 01.07.2015 tarihinde yapılan duyuru kapsamında başvuruda bulunup başvuruları onaylananların mevcut başvuruları geçerli sayılacak ve bunlardan ayrıca bir belge istenmeyecektir. Bu konumda olanlar yalnızca sözlü sınav merkezi tercihinde bulunacaktır.Kimler Neler Demiş?

6 Yorum - "MEB 5000 Sözleşmeli Öğretmen Alım İlanı"

avatar
  Subscribe  
Bildir
Matt
Ziyaretçi
Matt
Anlamak mümükün değil!! Yüzbinlerce insan KPSS sınavına çalışarak emek vermiş ve aldıkları puanla tercih yapıp atanmayı ümit ediyor. Tam da tercih döneminde iken, üstelik Lise-Mat 375 KİŞİ/15000 de kadro tahsisine karşılık hem de sınavsız 950 KİŞİLİK/5000 de kadronun bu şekilde sınav puanı aranmadan birilerine takdimi hak mıdır? Öğretmen adayları içinde imtiyazlı bir grup neden ve ne hakla oluşturulmak isteniyor? Hani ÖSYM ”Emeğiniz emanetimizdir” diyordu. Bu hiç adil değil. Kabul edilemez bir hak gaspıdır bu. Bu durum dikkatle ve ivedilikle tekrar değerlendirilmeli ve yetkililer bu yanlış uygulamadan dönmelidir. MEB bu kadroları sınava girmiş ve sınav puanı ile atama için bekleyenlere sunmalıdır..… Devamını Oku »
leyla
Ziyaretçi
leyla

E peki onca pedagojik egitim turkce cografya mat bilgisi alan bilgisi falan 🙂 a pardon tiyatro muydu onlar. Sinava girenlerin sucu ne peki de sinava tabi tutuldu

aslan
Ziyaretçi
aslan

“Atanmak üzere tercih yapacaklar” ne güzel değil mi KPSS yok alan sınavı yok ama atanıyorsunuz. Hazmedemiyorum adaletsizliği. Mizan’da buna sebep olanlardan alırız hakkımızı ama bu dünyada da görmek istiyorum.

kerem
Ziyaretçi
kerem

En çok da garibime giden olay şu. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımında Türk dili ve edebiyatı öğretmeni kontenjanı 287 iken, 5 bin sözleşmeli öğretmen alımında aynı branş Türk dili ve edebiyatı kontenjanı 850. Ben artık diyecek bir laf bulamıyorum. Allahından bulsunlar. Hakkım varsa haram olsun.

ferhat
Ziyaretçi
ferhat

en yakın seçimlerde kpss puanı olmadan yaptığınız bu atamaların hesabını sorar ataması yapılmayan 450 bin insan ve aileleri…yazık günah insanlar gece gündüz kpss çalışsın birileri de bedavaya kadro alsin