Ana Sayfa > Personel Alım İlanları > Akademik Personel > Gazi Üniversitesi 40 Akademik Personel Alım İlanı

Gazi Üniversitesi 40 Akademik Personel Alım İlanı

Gazi Üniversitesi 40 Akademik Personel Alım İlanı detayları aşağıdadır.  

Gazi Üniversitesi 40 Akademik Personel Alım İlanı detayları aşağıdadır.

 

ÜnvanıAdetAranan Nitelikler
Akademik Personel40—-

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 – Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 – Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 – Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 – Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı ve kurum dışında eğitim öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi taahhüt etmiş sayılırlar.

6 – 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi   :  03.10.2016

Bitiş Tarihi           :  17.10.2016

BİRİMBÖLÜMABDUNVANDER.ADETAÇIKLAMA
Diş Hekimliği FakültesiKlinik Diş Hekimliği BilimleriOrtodontiProfesör11Sonlu elemanlar stres analizi alanında çalışmaları olmak.
Eczacılık FakültesiTemel Eczacılık BilimleriFarmasotik MikrobiyolojiProfesör11Mikrobiyoloji alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiTarihGenel Türk TarihiProfesör11Orta Asya Türk tarihi alanında çalışmaları olmak.
Fen FakültesiFizikAtom ve Molekül FiziğiProfesör11Moleküler modelleme ve yarı iletken nano yapılar alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiSosyal Bilimler ve Türkçe EğitimiTürkçe EğitimiProfesör11Eski Türk Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiTemel EğitimOkul Öncesi EğitimiProfesör11Aile eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiGörsel İletişim TasarımıGörsel İletişim TasarımıProfesör11Sergileme tasarımı ve grafik ürünleri alanında çalışmaları olmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukTicaret HukukuProfesör11Bankacılık ve sigortacılık hukuku alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriProfesör11Sosyal ve örgütsel psikoloji ve insan kaynakları alanında çalışmaları olmak.
İletişim FakültesiGazetecilikGazetecilikProfesör11İletişim araştırmaları alanında çalışmaları olmak.
Mimarlık FakültesiMimarlıkMimarlıkProfesör11Geç Osmanlı erken Cumhuriyet modernleşmesi ideoloji, mekan, kamusal mekan alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiEndüstri MühendisliğiEndüstri MühendisliğiProfesör11Çok kriterli karar verme alanında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHemşirelikte YönetimProfesör11Hemşirelik bakım maliyetleri alanında çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım FakültesiModa TasarımıModa TasarımıProfesör11Hazır giyim sektöründe iş analizi ve iş değerleme alanında çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri FakültesiRekreasyon EğitimiRekreasyonProfesör11Antrenman bilimi ve rekreasyon alanında çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiEndüstriyel Tasarım MühendisliğiProfesör11Bilgisayar destekli unsur tabanlı parametrik tasarım konusunda çalışmaları olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProfesör11Meme kanseri ve onko plastik cerrahisi konusunda deneyimli olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProfesör11Laparoskopik ve robotik cerrahi konusunda deneyimli olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör11Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı olmak.
Turizm FakültesiGastronomi ve Mutfak SanatlarıGastronomi ve Mutfak SanatlarıProfesör11Gıda mikrobiyolojisi ve uluslararası mutfaklar alanında çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik Diş Hekimliği BilimleriPeriodontolojiDoçent11Trombosit kaynaklı otojen biyometaryallerin etkisine ilişkin çalışmaları olmak.
Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek BilimleriFarmakognoziDoçent11Tıbbi bitkilerin anti-diyabetik etkisi alanında çalışmaları olmak.
Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek BilimleriFarmasötik KimyaDoçent11Farmasötik kimya alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiArkeolojiKlasik ArkeolojiDoçent11Karadeniz arkeolojisi alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiTarihTürkiye Cumhuriyeti TarihiDoçent11Türkiye cumhuriyeti dönemi sosyo-kültürel hayat alanında çalışmaları olmak.
Fen FakültesiMatematikCebir ve Sayılar TeorisiDoçent11Spektral graf teorisi alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiBilgisayar ve Öğretim Teknolojisi EğitimiDoçent11Harmanlanmış öğrenme ortamları konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim Programları ve ÖğretimDoçent11Yapılandırmacı öğrenme kuramı alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiGüzel Sanatlar EğitimiMüzik EğitimiDoçent11Müzik eğitiminde viyolonsel öğretimi ve oda müziği alanında deneyimli olmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukMedeni HukukDoçent11Spor hukuku ve vakıf hukuku alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriDoçent11Medeniyet, kültür, zihniyet, girişimcilik, sosyoloji ve ahlak toplumu alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSağlık YönetimiDoçent11Sağlık turizmi alanında çalışmaları olmak.
İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve TanıtımHalkla İlişkiler ve TanıtımDoçent11Toplumsal hareketler ve medya alanında çalışmaları olmak.
Mimarlık FakültesiŞehir ve Bölge PlanlamaŞehir ve Bölge PlanlamaDoçent11İşgücü piyasası ve kent planlaması hakkında çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiElektrik – Elektronik MühendisliğiElektrik – Elektronik MühendisliğiDoçent11Elektromanyetik ve mikrodalga alanında çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım FakültesiGörsel SanatlarGörsel SanatlarDoçent11Resim alanında zaman ve mekan konularında çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiElektrik – Elektronik MühendisliğiDoçent11Güç elektroniği alanında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent11Riskli bebek ve çocuk izleminde deneyimli olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent11Kök hücre nakli konusunda deneyimli olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyokimyaDoçent11Tıp fakültesi mezunu olup biyokimya alanında doktorasını yapmış olmak.


1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz
İletişim Site yönetimine söylemek istedikleriniz...
Künye Sitemiz künyesi ...
Reklam Ver Reklam vermek için buraya ...
Gizlilik Politikası burokrasi.com.tr gizlilik sözleşmesi