logo
Ziyaretçi

Yazı Özeti

Evlat Edinme; durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır.

EVLAT EDİNMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Nüfus müdürlüğü tarafından düzenlenen nüfus olayı kayıt örneği,
  • Başvuran ve birlikte yaşadığı aile fertlerinin 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu kapsamında yer alan silinmiş kayıtlar da dâhil sabıka kayıtları,
  • Mal varlığını, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belgeler,
  • Kimlik Paylaşımı Sisteminden belge üretebilen muhtarlıklardan veya nüfus müdürlüklerinden alınacak yerleşim yeri belgesi,
  • Öğrenim durumunu gösterir belge,
  • Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir engelinin, sürekli bakımı gerektiren, bulaşıcı veya süreğen bir hastalığının bulunmadığını, ayrıca alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını belirten sağlık kurulu raporu,
  • Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşlarından veya yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oturma izin belgesi ve küçüğün kabul eden ülkeye girmesine ve orada sürekli ikametine izin verildiğine veya verileceğine dair belge.

Evlat edinebilmek için yukarıdaki belgelerin tamamlanması gerekmektedir.

Evlat Edinme İşlemleri
Evlat edinmek üzere başvurmak isteyenler:

   • Yerleşim yeri Türkiye’de olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yerleşim yerlerindeki İl Müdürlüklerine,
   • Yerleşim yeri yurt dışında olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşları, kabul eden Devletin merkezi makamına,
   • Türkiye’de bir yıldan fazla süreyle oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları, Merkezi Makama gönderilmek üzere bulundukları yerin İl Müdürlüğüne,

yazılı başvuruda bulunurlar.

EVLAT EDİNME ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Evlat edinmek isteyenlerin şahsen ve yazılı olarak başvurmaları gerekir. Eşlerin evlât edinmek istemesi halinde başvuruda her ikisinde birlikte bulunması gerekir. (Başvuruda bulunmak üzere gitmeden önce randevu alınmalıdır.)

Evlat Edinme İle Çocuğun Kazandığı Haklar

 • Evlat edinilmiş çocuklar yasal olarak öz çocukların haklarına sahip olurlar.
 • Ana ve babaya ait olan haklar ve hükümlülükler evlat edinene geçer.
 • Evlat edinilen, evlat edinenin mirasçısı olur.
 • Evlat edinilen küçük ise evlat edinenin soyadını alır.

  Kimler Neler Demiş?

  2 Yorum - "Evlat Edinme İşlemleri"

  Bildir
  Anonim

  Evlat edinmede ailenin borcu olması durumunda küçüğü vermiyorlar mı acaba bilgi verirmisiniz lütfen

  wpDiscuz