Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

03.09.2016, 12:14

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı detayları aşağıdadır. [wptab name=’ALINACAK PERSONEL’] Ünvanı Adet Aranan Nitelikler Hemşire 4 Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun olmak. Hemşire 1 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının […]

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı detayları aşağıdadır.

[wptab name=’ALINACAK PERSONEL’]
Ünvanı Adet Aranan Nitelikler
Hemşire 4 Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun olmak.
Hemşire 1 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.
[wptab name=’ŞARTLAR’]

Adayların Taşıması Gereken Şartlar

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 3. Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç),
 4. Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP94 puanı bulunmak, Lisans Mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3 puanı bulunmak,
 5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartlarını taşıması,
 6. Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
[wptab name=’BELGELER’]

İstenilen Belgeler:

 1. Dilekçe Örneği , Sağlık beyanı, Askerlik beyanı, Adli Sicil Kaydı beyanı, İş Talep Formu (Personel Daire Başkanlığı tarafından temin edilecektir.)
 2. Özgeçmiş.
 3. Mezuniyet belgesi’nin aslı veya noter onaylı fotokopisi.
 4. 2 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
 5. Kimlik Fotokopisi.
 6. Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu, lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
[wptab name=’BAŞVURU’] Gereken şartları taşıyan adaylar, ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (19 Eylül 2016 mesai sonuna kadar) istenilen belgeler ile birlikte Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

[wptab name=’BAŞVURU SONUÇLARI’] İşe alınmaya hak kazananların isimleri, en geç 5 iş günü içinde http://www.beun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlan edilen hemşire kadrolarına başvuru yetersiz olduğu takdirde diğer adaylar arasından üst öğrenimi bitirmiş olanlar öncelikli olmak kaydıyla sırası ile yerleştirme yapılacaktır.Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar
  Subscribe  
Bildir