Ankara Üniversitesi 112 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

30.09.2016, 18:25

Ankara Üniversitesi 112 Sözleşmeli Personel Alım İlanı detayları aşağıdadır. [wptab name=’ALINACAK PERSONEL’] Ünvanı Adet Aranan Nitelikler Hemşire 98 — Tıbbi Görüntüleme Teknikeri 7 — Anestezi Teknikeri 3 — Fizyoterapi Teknikeri 1 — Diyetisyen 1 — Çözümleyici 2 — [wptab name=’ŞARTLAR’] 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. 2) Lisans mezunları […]

Ankara Üniversitesi 112 Sözleşmeli Personel Alım İlanı detayları aşağıdadır.

[wptab name=’ALINACAK PERSONEL’]
Ünvanı Adet Aranan Nitelikler
Hemşire 98
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri 7
Anestezi Teknikeri 3
Fizyoterapi Teknikeri 1
Diyetisyen 1
Çözümleyici 2
[wptab name=’ŞARTLAR’]

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavı KPSSP3 puanı bulunmak, Ön lisans mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP93 puanı bulunmak.

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

[wptab name=’BELGELER’]

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1) Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır),

2) 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru Formu için),

3) Diploma fotokopisi,

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5) KPSS sonuç belgesi (İnternet çıktısı)

6) Çözümleyici pozisyonu için;

a) Dil düzeyini gösterir belgenin fotokopisi,

b) Programlama dillerine ait belgelerin fotokopisi,

c) BİM’de en az 1 yıl programcı olarak görev yaptığına dair belgenin fotokopisi.(Hizmet özel sektörde geçmiş ise söz konusu hizmet ayrıca SGK prim dökümüyle birlikte belgelendirilecektir.) ile;

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan/Ankara adresine müracaat etmeleri gerekmektedir. .Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar
  Subscribe  
Bildir