Akdeniz Üniversitesi Memur Alımı (Avukat)

03.09.2016, 12:43

Antalya Akdeniz Üniversitesi Memur Alım İlanı detayları aşağıdadır. Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle […]

Antalya Akdeniz Üniversitesi Memur Alım İlanı detayları aşağıdadır.

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet Avukat kadrosuna sözlü sınavla atama yapılacaktır.

[wptab name=’ALINACAK PERSONEL’]

Ünvanı Adet Aranan Nitelikler
Avukat 1 Sınıfı: AHS, Derecesi:6

[wptab name=’ŞARTLAR’]

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 2. Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.
 3. Hukuk fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
 4. Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

[wptab name=’BELGELER’]

  1. Başvuru Formu (http://personel.akdeniz.edu.tr/tr) adresinden ulaşılabilir)
  2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği.)
  3. Üç adet vesikalık fotoğraf.
  4. KPSS (B) sonuç belgesinin barkotlu bilgisayar çıktısı.
  5. Özgeçmiş.
  6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

[wptab name=’BAŞVURU’]

* Belgelerin, son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar kuruma teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.
* Başvurular Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına 02/09/2016-23/09/2016 tarihleri arasında şahsen veya posta ile yapılacaktır.
* Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.
* Posta ile yapılacak başvurularda, istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası 1.Kat Kampüs/ANTALYA) ulaşmış olması gerekmektedir, Üniversitemizin başka bir birimine yapılacak başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

[wptab name=’BAŞVURU SONUÇLARI’] * Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle bir asıl aday ile bir yedek aday isminden oluşturulan başarı listesi üniversitemizin internet * sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.
* Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.
* Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
* Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar
  Subscribe  
Bildir