Adli Tıp Kurumu Asistan Personel Alım İlanı

17.09.2016, 15:40

Adli Tıp Kurumu Asistan Personel Alım İlanı detayları aşağıdadır.
Son başvuru tarihi: 30 Eylül 2016

[wptab name=’DUYURU’] 1) Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8’inci maddesi ile 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununa eklenen Geçici 6’ncı madde gereğince Adli Tıp Kurumu merkez teşkilatında Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak mülakat sonucuna göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere asistan kadroları için personel alımı yapılacaktır.

2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak mülakata, son üç yıl içinde yapılan (2014 İlkbahar ve Sonbahar, 2015 İlkbahar ve Sonbahar, 2016 İlkbahar) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavlarından klinik puan türünde 45 ve üzeri puan alan adaylar başvurabileceklerdir. Başvuruda bulunacakların bu ilanın 6’ncı maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Başvuru yeri ve şekli: Başvuruların, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na bizzat veya bir yakınları aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4) Başvuru tarihi: Başvurular 05.09.2016 Pazartesi günü başlayıp, 30.09.2016 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

5) Başvuruların değerlendirilmesi: Başvuruları kabul edilen adaylara ilişkin isim listeleri ve mülakat tarihleri Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

[wptab name=’ŞARTLAR’] Şartlar:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
c) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
ç) Kamu haklarından mahrum olmamak,
d) Son üç yıl içinde yapılan (2014 İlkbahar ve Sonbahar, 2015 İlkbahar ve Sonbahar, 2016 İlkbahar) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavlarından klinik puan türünde 45 ve üzeri puan almak.

[wptab name=’BELGELER’]

a) Başvuru formu EK-1
b) Tıpta Uzmanlık Sınav Sonuç Belgesi
c) TC Kimlik Kartı Fotokopisi

EK-1 İndirmek İçin TIKLAYIN

 Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar
  Subscribe  
Bildir