Adli Sicil ve Sabıka Kaydı Silinmesi İşlemleri

Daha çok sabıka kaydı olarak bilinen Adli Sicil Kayıtlarının silinmesi aşağıdaki koşullar altında yapılmaktadır.

İÇİNDEKİLER

Sabıka Kaydı Silinmesinin Koşulları

 • Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması
 • Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık
 • Ceza zamanaşımının dolması
 • Genel Af Çıkması Hali,

Yukarıdaki durumlarda sabıka kaydı silinebilir.

Sabıka Kaydı Nasıl Silinir

Yukarıdaki şartları taşıyan sabıka kaydı olan kişilerin adli sicil kayıtları silinmekte ve arşive kayıt edilmektedir.

Arşiv Kaydı Nasıl Silinir

Sabıka kaydı silinen kişilerin kayıtları arşive kaydedir.  Fakat aşağıdaki şartları taşıyan kişilerin arşiv kayıtları da silinebilmektedir.  Arşiv kayıtları;

 • İlgilinin ölümü üzerine,
 • Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;
 • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,
 • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,
 • Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle,
 • Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması hâlinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın,
 • Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi hâlinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı,

Genel Müdürlükçe tamamen silinir.

Birinci fıkrada belirtilen hâllerde silme işlemi, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanın onayı ile kurulan komisyonca re’sen yapılır.

SIKÇA SORULAN SORULAR1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız6 Yıldız7 Yıldız8 Yıldız9 Yıldız10 Yıldız (34 Kişi oy verdi, 10 üzerinden ortalama puan: 8,85. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz