logo
Ziyaretçi

Yazı Özeti
[wptab name=’BAŞVURU’]

17 Temmuz 2016 tarihinde yapılması kararlaştırılan görevde yükselme sınavı, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde yaşanan menfur darbe teşebbüsü nedeniyle gerçekleştirilememiş olup görevde yükselme sınavının 09 Ekim 2016 tarihine ertelendiği Eğitim Dairesi Başkanlığının www.edb.gov.tr internet adresinden 28 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilmiştir. 17 Temmuz 2016 da yapılması kararlaştırılan sınava ilişkin sınav ücretini yatıran ve www.meb.gov.tr internet adresinden başvurusunu yapan adaylar yeniden sınav ücreti yatırmayacaktır. Bu adaylar sınav giriş belgelerini 03 Ekim 2016 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

Sınav ücretini daha önce belirlenen tarihlerde yatıramayan ve başvurusunu yapamayan adaylar ise, sınav ücreti olarak 80,00 TL yi (Seksen Türk Lirası KDV dâhil), MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 24 Ağustos 2016 ve 02 Eylül 2016 tarihleri arasında yatıracaklar ve başvurularını www.meb.gov.tr adresinden yapacaklardır.

Sınava, belirtilen süreler içerisinde e-başvurusunu yapamayan, sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık dört hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından adaylardan herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılır. Ücretler yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir. Adayın sınav yerleştirilmesi yapılmış ise sınav iptal olmadığı sürece hangi sebeple olursa olsun aday sınava girmemişse iade talep edemez.

[wptab name=’SINAV’]

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar sınav giriş belgesini 03 Ekim 2016 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

SINAV KONULARI

Görevde yükselme sınavında sorulacak sorulara ait ders konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

– Alan bilgisi- (60 soru),

– T.C. Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Devletin Temel Organları)- (10 soru),

– Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik- (5 soru),

– Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat- (5 soru),

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat- (5 soru),

– Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma İle İlgili Kurallar- (5 soru),

– Etik Davranış İlkeleri- (5 soru),

– Halkla İlişkiler- (5 soru),

    Kimler Neler Demiş?

    İlk Yorum Hakkı Senin!

    Bildir
    wpDiscuz